Egészséges, boldog, szabad és gazdag. A magyar - amerikai cégünk rövid és hosszú távú bérbeadással foglalkozik. Prémium floridai házak és lakások.
BelépésRegisztráció
Az oldalon csak minta ingatlanok vannak, a legfrissebb ajánlatokért lépj be zárt Facebook csoportunkba! >>>

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatainak megadásával Ön hozzájárul ezeknek az adatoknak a jelen Szabályzat szerinti felhasználásához.

Ez az Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) kifejezi az iránti elkötelezettségünket, hogy tisztességes elektronikus információkezelési eljárások révén biztosítsuk az Ön adatainak védelmét.

E Szabályzat értelmében Ön határozhatja meg, hogy személyes adatai milyen módon kezelhetőek. Ezennel ígéretet teszünk arra, hogy személyes adatait nem fogjuk elektronikus módon semmilyen, a jelen Szabályzattal ellentétes módon kezelni.

Adatainak megadásával Ön hozzájárul ezeknek az adatoknak a jelen Szabályzat szerinti felhasználásához.

Ez az Adatvédelmi Szabályzat az Ön védelmét szolgálja, és tájékoztatja arról, hogy
 • milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk Önről a weboldalainkon;
 • hogyan gyűjtjük ezeket az adatokat;
 • milyen általános célokból gyűjtünk ilyen adatokat;
 • milyen jellegű szervezeteknek továbbítjuk az adatokat;
 • és végül az egyéneknek milyen lehetőségeik és eszközeik vannak az adatok felhasználásának és átadásának korlátozására.
Továbbá lehetőséget adunk Önnek arra:
 • hogy eldönthesse, felhasználhatók-e az Ön által megadott bizonyos személyes adatok, és ha igen, hogyan (amennyiben az adatokat nem olyan célra használják, amelyre Ön elsődlegesen szánta azokat);
 • hogy eldönthesse, felhasználhatja-e harmadik fél az Ön által megadott bizonyos személyes adatokat, és ha igen, hogyan (amennyiben az adatokat nem olyan célra használják, amelyre Ön elsődlegesen szánta azokat).
Biztosítjuk Önt arról is, hogy a DorisFlorida.com:
 • minden ésszerű óvintézkedést megtesz az Ön személyes adatainak az elvesztéssel, helytelen felhasználással, jogosulatlan hozzáféréssel, nyilvánosságra hozatallal, módosítással, illetve megsemmisüléssel szembeni védelme érdekében;
 • szoros szabályzatok és eljárások révén biztosítja, hogy a személyes adatok csak olyan célból legyenek tárolhatók, amelyre eredetileg gyűjtötték azokat;
 • konkrét intézkedésekkel biztosítja, hogy az Ön által átadott személyes adatok pontosan és teljes körűen kerüljenek rögzítésre;
 • ésszerű keretek között hozzáférést biztosít Önnek személyes adataihoz, továbbá adott esetben lehetővé teszi az adatok javítását vagy módosítását;
 • vállalja a felelősséget azon személyekkel szemben, akik úgy gondolják, hogy a DorisFlorida.com nem tartotta be ezeket az adatvédelmi elveket.
Az adatok javítása vagy módosítása

Önnek lehetősége van megváltoztatni a nyilvántartásunkban szereplő egyes adatokat, például címét és kapcsolattartási adatait. Ha az adatok javításával kapcsolatban segítséget igényel vagy kérdése van, kapcsolatba léphet velünk e-mailben a következő címen: info@dorisflorida.com.

A DorisFlorida.com nagy hangsúlyt fektet a vele kapcsolatban álló személyek biztonságára és adataik védelmére. A DorisFlorida.com szigorú biztonsági eljárásokat alkalmaz a személyes adatok tárolása és kiadása tekintetében, hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

A velünk kapcsolatban álló személyekről azért tárolunk személyes adatokat vagy készítünk adatbázist, mert i) ez szükséges a vállalt, vagy folyamatban lévő feladataink ellátásához; vagy ii) úgy gondoljuk, hogy az ügyfelek szívesen kapnának tőlünk információs anyagokat tevékenységünkről és szolgáltatásainkról.

Ezért őrizzük meg ügyfeleink kapcsolattartási adatait, illetve az ügyfélkapcsolat előzményeit. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy ügyfélkapcsolatainkat hatékonyan kezeljük és célirányosan kommunikáljunk, így Önnek ne kelljen kéretlen leveleket kapnia.

A fenti jogszabályban biztosított jogaival élve Ön kérheti a tárolt személyes adatok módosítását, illetve azt, hogy a továbbiakban ne küldjünk Önnek reklámanyagokat.

A DorisFlorida.com az általa tárolt személyes adatokat nem értékesíti, nem adja át és azokkal nem kereskedik.

Az internetes hálózat globális jellegéből adódóan az Ön által nyújtott adatok továbbításra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térségen kívüli olyan országokba, ahol nincs érvényben a jelen szabályzathoz hasonló adatvédelmi rendelkezés az Ön adataira és azok felhasználására vonatkozóan. Mindazonáltal a fent leírt intézkedések megtételével igyekszünk növelni az Ön adatainak biztonságát. Adatainak megadásával Ön hozzájárul a fentiekben leírt adattovábbításhoz.

Harmadik felek hirdetései és cookie-k

Az Ön merevlemezén egyedi „cookie”-kat helyezhetünk el vagy ismerhetünk fel, és ezt az információt (amely nem tartalmazza az Ön nevét, címét, e-mail címét vagy telefonszámát) felhasználhatjuk az ezen és más weboldalakon tett látogatásai alkalmával, hogy mérjük hirdetéseink hatékonyságát, illetve javítsuk a felhasználói élményt.

Az Önnel kapcsolatos információkat felhasználhatjuk belső műveleteink ellenőrzésére és fejlesztésére, továbbá annak érdekében, hogy i) biztosítsuk az Önnel való helyes elszámolást; ii) számláját az Önnel kötött megállapodásnak megfelelően kezeljük; és iii) az Ön által kért szolgáltatásokat megfelelően teljesíthessük.

Az általunk gyűjtött információkat arra is felhasználjuk, hogy ellenőrizzük és fejlesszük belső műveleteinket, és javítsuk a weboldal-hálózatunk felhasználóinak nyújtott élményt. Például összevethetjük a weboldal látogatottsági információit az egyéni felhasználók adataival. Ez az adat segít megállapítanunk, hogy ügyfeleink mennyire használják az oldal egyes részeit, így az oldalt úgy alakíthatjuk ki, hogy az a lehető legtöbb ügyfelünk igényeinek megfeleljen. Az összesített felhasználási statisztikákat ezenkívül az ügyfelek domain neve, böngészőtípusa és MIME típusa szerinti bontásban is lekérdezhetjük, amely adatokat a böngészőazonosító karakterláncból olvasunk ki (ez az információ minden felhasználó böngészőjében megtalálható).

Egy másik példa arra, ahogyan az adatok felhasználásával igyekszünk javítani a weboldal-hálózatunk felhasználóinak nyújtott élményt, a cookie fájlok használata. Azért használunk cookie-kat, hogy megkönnyítsük felhasználóinknak az oldalunkhoz vagy szolgáltatásainkhoz való hozzáférést. A cookie fájl egy kis adatfájl, amelyet egyes weboldalak írnak az Ön merevlemezére, amikor az adott oldalt meglátogatja. A cookie fájl olyan információkat tartalmazhat, mint például egy felhasználói azonosító, amelyet a webhely az Ön által meglátogatott oldalak nyomon követésére használ. A cookie azonban kizárólag olyan személyes adatot tartalmazhat, amelyet Ön saját maga adott meg.

A cookie nem tudja leolvasni az Ön merevlemezén tárolt adatokat, sem pedig a más weboldalak által létrehozott cookie fájlokat. Használhatunk cookie-kat arra is, hogy nyomon kövessük a felhasználói látogatottság alakulását (a fent leírtak szerint), ha Ön megrendeli a DorisFlorida.com szolgáltatásait. Ebben az esetben cookie használatával egy egyedi, véletlenszerű felhasználói azonosítót tárolunk, amellyel névtelen módon azonosítjuk Önt adatbázisunkban, és nyomon követjük, milyen oldalakat keresett fel webhelyünkön.

Ha böngészőjét úgy állította be, hogy figyelmeztesse Önt a cookie-k elfogadása előtt, akkor minden cookie-nál figyelmeztető üzenetet fog kapni. A cookie-kat elutasíthatja, ha böngészőjében letiltja őket, néhány weboldalunk megtekintéséhez azonban kötelező lehet a cookie elfogadása.

Ügyfeleink megismerése

A DorisFlorida.com üzleti tevékenységének célja, hogy első osztályú ingatlanszolgáltatásokat nyújtson. Ehhez azonban több kell, mint pusztán innovatív szolgáltatásokat felajánlani. Az is szükséges, hogy megismerjük Önt, mint ügyfelünket, illetve az igényeit. Éppen azáltal válhattunk Európa első számú ingatlancégévé, hogy időt szántunk rá, hogy megismerjük számos ügyfelünk mindegyikét.

Önt elsősorban azokból az információkból ismerjük meg, amelyeket akkor ad meg, amikor megrendeli vagy igénybe veszi egy vagy több szolgáltatásunkat. A nyújtott információk köre az alapvető kapcsolattartási adatoktól a fizetési információkon át egészen a pénzügyi kritériumokig, illetve a keresett ingatlan részletes paramétereiig terjed.

Miután megrendelte szolgáltatásainkat, mi vagy ügynökeink illetve alvállalkozóink megkereshetjük Önt a felhasználó fiókjával, az általunk nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő technikai kérdésekkel, vagy a szolgáltatásokat érintő bármilyen üggyel kapcsolatban. Ez a kommunikáció elengedhetetlen ahhoz, hogy Önnel kapcsolatot tarthassunk, és olyan színvonalas szolgáltatást nyújthassunk, amely megfelel az igényeinek.

Operatív és minőségbiztosítási célból rögzítjük, hogy használta-e, és ha igen, hogyan használja az általunk nyújtott információkat és szolgáltatásokat, például figyeljük a webhely látogatottságának alakulását, és naplózzuk a felhasználók belépéseit.

Kinek továbbíthatunk információkat?

Egyes, Önnel kapcsolatos információkat továbbíthatunk informatikai partnereinknek, akik az Ön felhasználói fiókjának kezeléséért felelősek, vagy az Ön által igényelt más szolgáltatásokat nyújtanak. Bár ezekkel a partnerekkel

 • amennyiben ez szükséges és helyénvaló
 • megoszthatjuk az Ön pénzügyi adatait (pl. hitelkártyaszám, banki adatok), biztonsági információit (pl. jelszó) és a személyes kommunikáció részleteit (pl. személyes e-mailek vagy üzenőfali bejegyzések), más kívülálló személyeknek nem adjuk ki azokat. Kivéve, ha
 • Ön erre utasítást ad, vagy ha ezt a szolgáltatásainkat érintő magán- vagy büntetőeljárás során idézés vagy bírósági végzés formájában hivatalosan kérik tőlünk
 • bűnüldöző hatóságok kérésére, amennyiben felmerül a gyanú, hogy Ön vagy megbízottja a szolgáltatásainkat magunk vagy mások megkárosítására használja, valamint megakadályozz abban, hogy ügyfeleinknek szolgáltatásokat nyújthassunk.
Önnel szembeni felelősségünk

Szolgáltatásaink megvásárlásával Ön elfogadja az ebben az Adatvédelmi Szabályzatban leírt adatvédelmi gyakorlatot, illetve jogosulttá válik az általa nyújtott védelemre.

Szolgáltatásaink megvásárlásakor, arról is nyilatkozik, hogy minden olyan kívülálló személyt, akiknek a személyes adatait megadja részünkre, értesített, illetve megkapta jóváhagyásukat arra vonatkozóan, hogy i) milyen célokból gyűjtik a személyes adataikat; ii) kikhez, vagy milyen jellegű címzettekhez kerülhetnek személyes adataik; iii) személyes adataik megadása milyen esetben kötelező, és mikor önkéntes, ha van ilyen; és iv) hogyan férhetnek hozzá, illetve szükség esetén hogyan javíthatják a velük kapcsolatban tárolt adatokat.

Az általunk biztosított adatvédelmen kívül munkatársaink, ügynökeink és üzleti partnereink is egyedileg felelősek a jelen Adatvédelmi Szabályzat betartásáért, az alább leírtak szerint.

Munkatársaink felelőssége

Az általunk megszerzett személyes adatokhoz való hozzáférésre és azok kezelésére csak a DorisFlorida.com azon munkatársai kapnak engedélyt, akiknek feladataik elvégzéséhez erre szükségük van. A DorisFlorida.com munkatársai számára tiltott az ilyen adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, és fegyelmi intézkedést von maga után.

Ezenkívül adatkezelési rendszereink úgy vannak konfigurálva, hogy letiltsák vagy megakadályozzák a munkatársak hozzáférését az olyan adatokhoz, amelyek megtekintésére nincs jogosultságuk.

A DorisFlorida.com ügynökeinek és üzleti partnereinek felelőssége

Az általunk kapott információk némelyikét megbízott ügynökeink és üzleti partnereink dolgozzák fel vagy kezelik. Ezek az üzleti partnerek nem jogosultak az ilyen információkat az általunk meghatározott célokon túlmenően használni, és azokat kötelesek ugyanolyan bizalmasan kezelni, mint azt mi tesszük.

Ha úgy érzi, hogy a DorisFlorida.com vagy bármelyik ügynöke, képviselője vagy alkalmazottja megszegte a jelen Adatvédelmi Szabályzatot, kérjük, jelezze nekünk e-mailben az info@dorisflorida.com címen, vagy levélben az alábbi címen:

Változásokról való értesítés

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban történő minden változást a hatályba lépésüket megelőző 30 nappal közzéteszünk, így Ön mindig tudni fogja, milyen jellegű adatokat gyűjtünk, azokat hogyan használjuk fel, illetve milyen körülmények között adjuk át másnak, amennyiben erre sor kerül. Az Ön felelőssége, hogy az Adatvédelmi Szabályzat változásairól rendszeresen tájékozódjon weboldalunkon. Szolgáltatásunk folyamatos igénybe vételével kifejezi, hogy elfogadja az ilyen változtatásokat. A személyes adatai gyűjtésében, kezelésében vagy átadásában történő bármilyen változás ellen kifogást tehet az alábbi e-mail címen: info@dorisflorida.com

Ha a jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban kérdése van, kérjük, írjon az info@dorisflorida.com címre.

Fogalommeghatározások

Ebben a szabályzatban

a „weboldalunk”, „webhelyünk” kifejezés az Interneten való jelenlétünkre utal;

a „mi” a DorisFlorida.comot, illetve adott esetben tisztségviselőit, alkalmazottait és hivatalos ügynökeit jelenti;

az „Ön” bármilyen magánszemélyt, vállalatot, vállalkozást jelölhet (akár nyilvántartjuk befektetőként, akár nem), aki/amely részére szolgáltatásokat nyújtunk többek között – de nem kizárólag – telefonon, személyesen, postai vagy elektronikus levelezés útján, illetve a www.dorisflorida.com oldalon, amelyre itt „weboldal”-ként hivatkozunk.